Regulamin

Serwis MojeSudoku.pl, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę Imagic s.c. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lindego 1C.

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy właścicielem Serwisu, a osobami korzystającymi z Serwisu - Użytkownikami.

Odpowiedzialność

Serwis jest bezpłatny i skierowany do osób zainteresowanych amatorsko grą w Sudoku.

Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych lub komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej właściciela Serwisu.

Ochrona prywatności

Właściciel serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu MojeSudoku.pl.

Administratorem danych osobowych jest:  Imagic s.c. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Lindego 1C (dalej: „Administrator”).

Administrator informuje, że:

1. dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach związanych z korzystaniem z serwisu MojeSudoku.pl, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkowników – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych;

2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych);

3. dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania Użytkownikiem serwisu MojeSudoku.pl, a także po zakończeniu tego okresu, na czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Użytkowników – do czasu cofnięcia zgody;

4. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby Użytkownika, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

5. Użytkownikom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego urzędu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, że przetwarzanie dotyczących danych osobowych narusza przepisy prawa;

7. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;

8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do użytkowania serwisu MojeSudoku.pl jako zarejestrowany Użytkownik; brak podania danych osobowych uniemożliwia użytkowanie portalu MojeSudoku.pl jak zarejestrowany Użytkownik;

Właściciel Serwisu wykorzystuje pliki cookies do zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych o oglądalności Serwisu oraz do świadczenia usług reklamowych polegających na prezentowaniu treści reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkowników przy użyciu narzędzi odpowiednio: Google Analytics oraz Google AdSense. Administratorem cookies jest Google Inc. z/s w USA. Informacje o tym, jak Google wykorzystuje dane znajdują się tutaj: http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.